Hoạt động M&A ở Việt Nam và thương vụ thâu tóm Phở 24

Disclaimer:

Tài liệu này được đăng tải một cách chia sẻ, vui lòng không sử dụng với bất kỳ mục đích thương mại nào. Mọi bản quyền thuộc về tác giả của tài liệu, vui lòng dẫn chứng hoặc ủng hộ tác giả như là một cách sử dụng tài liệu có văn hóa.

Tên đề tài:

Hoạt động M&A ở Việt Nam và thương vụ thâu tóm Phở 24

Mục tiêu:

Thứ nhất, cung cấp các thông tin cũng như kiến thức về mua bán và sát nhậm doanh nghiệp, nêu lên những lợi ích và bất lợi trong hoạt động M&A, ảnh hưởng của hoạt động này đối với nền kinh tế.

Thứ hai, tìm hiểu về xu hướng và triển vọng của hoạt động M&A qua một số thương vụ thâu tóm và sát nhập trên thị trường từ đó rút ra một số ý kiến nhận xét và đề xuất giải pháp thâu tóm và chống thâu tóm dành cho doanh nghiệp.

Thứ ba, tìm hiểu cụ thể thương vụ mua bán sát nhập một thương hiệu Việt nổi tiếng là Phở 24 của Highlands Coffee và bên thứ ba là Jollibee để đưa ra một số nhận định, đánh giá làm rõ cho một hiện tượng kinh tế

Tiếp tục đọc